Tím pedagógov

Riaditeľka: PaedDr. Patrícia Fekete

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň, predškolská a elementárna pedagogika. Absolvovala kurz s názvom „Montessori pedagogika v materských školách“ v Montessori vzdelávacom centre v Brne. Rada cestuje, jeden rok strávila v Kanade. Zúčastnila sa aj na študijných pobytoch v Poľsku a v Taliansku. V priebehu svojej praxe učila aj na základnej škole. Hrá na klavíri a flaute a v našej materskej škole sa bude venovať aj príprave predškolákov.

 

Učiteľka: Natália Staňová

Je študentkou Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku. Strávila päť rokov vo Veľkej Británii, kde sa zdokonalila v anglickom jazyku. Je veľkým milovníkom prírody a zvierat. So svojím psíkom absolvovala aj výcvik poslušnosti. Popri škole a práci sa začala aktívne venovať aj hre na klavír pod vedením učiteľa konzervatória. Páči sa jej pedagogika Montessori, pretože sa v nej kladie dôraz na prirodzenú výchovu, ktorá sa podriaďuje individuálnym potrebám detí.

 

Učiteľka: Bc. Danka Baraníková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách. V minulosti študovala na fakulte telesnej výchovy a športu. Zameriava sa na pohybový rozvoj dieťaťa predškolského veku, ktorý vedie k telesnej, duševnej a sociálnej pohode. Ukončila odbor pedagogika na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Má absolvované dva stupne Montessori kurzu .

 

Učiteľka: Janka Martyáková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách a absolvovala dva stupne Montessori kurzu. V minulosti  sa venovala tancu a stolnému tenisu. Rada natáča videá a fotí.

 

Učiteľka: Bc. Ela Šestáková

Má ukončené bakalárske štúdium v dvojodbore predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. V štúdiu pokračuje ďalej na magisterskom stupni v odbore učiteľstvo pre 1.stupeň a pedagogika psychosociálne narušených. Veľmi rada cestuje a objavuje kultúru iných krajín. Ovláda španielsky jazyk, ktorý študovala na bilingvalnom gymnáziu v Košiciach. Má dlhoročnú animátorskú prax a hrá na klavíri. Na Montessorii pedagogike sa jej páči vedenie dieťaťa k slobode, zodpovednosti a využitie pozorovania skutočnej prírody v edukačnom procese, ktoré nemožno ničím nahradiť.