"Mier vo svete začína v našich deťoch."
Maria Montessori

Aktuality

19.12.2019

Vianočné vystúpenie

Mesiace a roky ubiehajú a sú čoraz vzdialenejšie, ale krásny okamih presvetľuje celý život. A takýmto krásnym okamihom sú aj Vianoce. Čas darovať a byť obdarovaný. Prajeme Vám v mene celého tímu Kreatívnej škôlky radostné vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia.

viac